Landscape Architecture.

Vårt mål är att skapa en bättre framtid genom landskapsarkitektur som gynnar alla levande samhällen.

Streetscape Design

Att använda landskapet som en materiell praxis förankrad i geologiska, hydrologiska och sociala system som överbryggar den byggda miljön med den naturliga.

Parks and recreation

Att engagera människor meningsfullt genom landskapsdesign för att bygga social infrastruktur, stärka samtrafik och social kapacitet.

Designing co-habitat

Skapa platser som involverar människor, djur, växtsamhällen i det bredare globala ekosystemet som ett gemensamt utrymme för alla arter.

Blue green infrastructures 

Ansluta urbana hydrologiska funktioner med vegetationssystem i landskapsdesign för att erbjuda genomförbara och effektiva lösningar för områden som står inför utmaningarna med klimatförändringar.

Kontakt

Kontor
018-353000

E-post
info@nawe.se

NAWE Sverige AB
Samaritergränd 3b
753 19 Uppsala

Organisationsnummer
559238-3086

Fakturaadress
inbox.lev.997653@arkivplats.se

NAWE erbjuder kostnadseffektiva konsulttjänster med helhetsperspektiv och kretsloppsmedvetenhet för distribution av vatten, spillvatten och dagvatten med marknadens högsta kvalité inom konsultation för VA-ledningsnät.
© NAWE – Noah’s Arks Water Engineering

Hemsida av Flatcube AB