Professionell expertis

All infrastruktur
börjar under
mark.

Kretsloppsanpassad konsultation

Vi designar miljömedvetna samhällsbyggnadsprojekt med svensk expertis och med ett helhetsperspektiv för våra naturresurser inom distribution av vatten, spillvatten och dagvatten. Vi samarbetar med stödresurser inom vägteknik, geoteknik och landskapsdesign. Vårt designarbete förläggs fullt ut i Asien på våra engineeringcenters.