Landskapsarkitektur

NAWE:s landskapsarkitekter skapar hållbar landskapsarkitektur utifrån ett estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Genom multidisciplinära samarbeten med andra teknikområden på NAWE formar vi innovativa och välfungerande lösningar som samverkar med de andra teknikområdena.

NAWE: s ambition inom landskap är att ge goda livsmiljöer med ekosystemtjänster för de människor som lever och verkar på de platser vi gestaltar.

Vi hjälper dig

Skicka ett meddelande till oss så återkommer vi inom kort.

E-POST