Urban water infrastructure

Vid kraftig och intensiv nederbörd behövs utrymme för utjämning av dagvattenflöden i urbaniserade centrala områden. Vilket leder till överdimensionerade översvämningar och föroreningar ifrån våra urbaniserade områden. NAWE designar skyfallsmodeller med blågröna lösningar för stadsområden och ger dig expertisråd om översvämningsbegränsning, dränering, rening och infiltrationssystem av dagvatten.

Vi hjälper dig

Skicka ett meddelande till oss så återkommer vi inom kort.

E-POST